Op safari in Nederland

Op safari in Nederland

Wist je dat WNF zich ook inzet voor de wilde dieren in Nederland? Eigenlijk is dat wel logisch: WNF komt op voor de natuur in de hele wereld en daar hoort die van ons eigen land ook bij.

In en langs grote rivieren als de Rijn en de Maas leven allerlei wilde dieren. Vooral op plekken waar de natuur zijn gang kan gaan. Eén van deze plekken is de Gelderse Poort. In dit gebied zijn sinds 1990 akkers teruggegeven aan de natuur en zijn weer natuurlijke zijstromen van de rivier gemaakt. In de moerassen, bossen en ruige graslanden op de rivieroevers zijn galloways (wilde runderen) en koniks (wilde paarden) uitgezet. Zulke grote grazers liepen ook in de Nederlandse oernatuur rond.

Een ander nieuw natuurgebied ligt in Flevoland: de Oostvaardersplassen. Hier kwam uit zichzelf de zeearend broeden. Later kwam deze enorme roofvogel ook naar de Biesbosch.

De bever

Andere dieren zijn met hulp van de mens teruggebracht. Zo is de bever na ruim anderhalve eeuw afwezigheid door WNF en Staatsbosbeheer in 1988 uitgezet, eerst in de Biesbosch en later ook op andere plaatsen langs de grote rivieren. Inmiddels is deze grote knager weer helemaal terug van weggeweest. Ook de otter is na een korte afwezigheid weer terug.

Otter in Nederland kijkt over het gras
Otter in Nederland kijkt over het gras

Duinen en bossen

Hoger en droger leven weer andere wilde dieren. In de duinen scharrelen zandhagedissen en jagen vossen, in de bossen klimmen boommarters en hakken spechten, op heidevelden zonnen adders en in weilanden broeden grutto’s en kieviten. Zelfs in dorpen en steden leven bijzondere wilde dieren, zoals steenmarters en vleermuizen. Waar de mensen rekening houden met de dieren, komen er vanzelf meer. Dat is niet alleen leuk voor de dieren, maar ook voor ons.

In heel ons land kun je spannende wilde dieren spotten. Hier wat tips.

Gratis een Ranger Report ontvangen?
Gratis een Ranger Report ontvangen?
Vraag hier gratis een proefnummer aan! WNF-Ranger Report is er ook voor blinden en slechtzienden.
Lees meer
Kom naar onze evenementen
Kom naar onze evenementen
De vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds organiseren vaak activiteiten voor enthousiaste WNF-Rangers. Kijk wat er te doen is bij jou in de buurt!
Lees meer