Bajkalrob

Bajkalrob

Deze 'zeehond' komt alleen voor in het 640 km lange en zeer diepe Bajkalmeer in Rusland en leeft dus continu in zoet water. De Bajkalrob is egaal grijs van kleur, met wat lichtere flanken. Er wordt op deze soort gejaagd, waarbij voornamelijk jonge dieren geschoten worden. In 1987-1988 stierven enkele duizenden Bajkalrobben aan een morbilli-virus infectie, vergelijkbaar met de virus-epidemie in de Waddenzee in 1988. Er leven naar schatting 50.000 robben in het Bajkalmeer.