Bonobo
Bedreigd

Bonobo

De bonobo is een mensapensoort die sinds1929 als aparte soort wordt beschouwd. Daarvoor werden ze als ondersoort van de chimpansee gezien en nog steeds worden ze ook wel 'dwergchimpansee' genoemd.

Het duidelijkste verschil met chimpansees is dat bonobo's altijd een donker gezicht hebben. Hun gedrag verschilt ook. Bonobo's leven meer in de bomen en ze zijn een stuk vredelievender dan chimpansees. Veel conflicten in de groep worden opgelost door liefkozingen en seks.

Door vernietiging van hun leefgebied en door jacht is hun aantal sterk achteruitgegaan. In totaal leven er nog tussen de 10.000 en 50.000 bonobo's. WNF steunt de totstandkoming en het beheer van reservaten waar bonobo's veilig in het wild kunnen leven.