Californische condor
Ernstig bedreigd

Californische condor

Deze zeer zeldzame Amerikaanse gier is de grootste vogel van Noord-Amerika. Hij is verwant met de nog grotere Andescondor uit Zuid-Amerika. De Californische condor is een aaseter die van grote hoogte zwevend naar voedsel zoekt. Hij heeft zwarte veren met alleen een witte driehoek onderop elke vleugel. De hals en kop zijn naakt: de huid is bij het jong tot het vierde jaar nog zwart, daarna verkleurt deze tot roze en bij opwinding rood. Het mannetje en vrouwtje zijn gelijk van uiterlijk. Ze gaan een paarband voor het leven aan. Ze broeden meestal in een ondiepe grond tegen een rotswand. Het enige ei wordt op de kale rots gelegd. In het verleden werd de condor bejaagd en vielen vooral veel slachtoffers doordat veeboeren vergiftigd aas neerlegden ter bestrijding van wolven en coyotes. Begin jaren tachtig was deze soort bijna uitgestorven: er waren er minder dan 25 over. Hiermee is in gevangenschap gefokt waardoor er nu weer zo'n 200 zijn. Een deel daarvan is na 1992 weer uitgezet. De condor brengt hoogstens 1 jong per 2 jaar groot waardoor het herstel langzaam verloopt.