Dalls bruinvis

Dalls bruinvis

De Dalls bruinvis is een robuuste bruinvis met een opvallende zwart-witte tekening. Het zijn snelle zwemmers die een topsnelheid van 55 km per uur kunnen halen. Als ze boven water komen spatten ze flink. Dalls bruinvissen leven in kleine groepjes die zich soms aaneensluiten tot kuddes van duizenden dieren. Door de visserij vallen veel slachtoffers doordat de bruinvissen onbedoeld verstrikt raken in de kilometers lange netten van de drijfnetvisserij maar ook omdat er doelbewust op hen gejaagd wordt voor het vlees. In Japan worden er jaarlijks 10.000-15.000 van deze dolfijnachtigen gevangen.