Dolfijnen en bruinvissen

Dolfijnen en bruinvissen

De dolfijnen en de bruinvissen vormen verreweg de soortenrijkste en meest diverse groep van de tandwalvissen. Ze worden onderverdeeld in 7 families, waarvan de zeedolfijnen (33 soorten) de bekendste zijn.

Bij de zeedolfijnen horen onder andere de tuimelaar ('Flipper') en als grootste de orka. Zowel in uiterlijk als in leefgebied nemen de rivierdolfijnen een bijzonder plaats in. Ook de narwal met zijn enorme tand is een buitenbeentje.

Vrij onbekend zijn de spitssnuitdolfijnen of snuitwalvissen. Van deze vooral in diep water jagende familie zijn 22 soorten bekend (enkele recent ontdekt), waarvan enkele reusachtige afmetingen kunnen bereiken, zoals de butskop (tot bijna 10 m) en de zwarte dolfijn (tot bijna 13 meter).

De bruinvissen behoren tot de kleinste dolfijnen.