Drieband anemoonvis

Drieband anemoonvis

Deze anemoonvis met drie duidelijke witte banden op zijn fel oranje gekleurde lichaam en zwartgerande vinnen is het bekende visje Nemo dat de hoofdrol speelt in de Walt-Disneyfilm. Net als andere anemoonvissen (circa 30 soorten) leven ze samen met een zeeanemoon. Ze houden zich meestal op tussen de van netelcellen voorziene tentakels, waar ze veilig zijn tegen aanvallen van roofvissen. Hun huidslijm zorgt ervoor dat ze zelf niet gestoken worden door de zeeanemoon: de anemoon herkent de vis namelijk niet als 'lichaamsvreemd' en zet bij contact daardoor niet de netelcellen in werking. De drieband anemoonvis jaagt zelf op kleine kreeftachtigen en andere beestjes die hij met een snelle uitval vanuit de anemoon te pakken neemt.