Gangesdolfijn
Bedreigd

Gangesdolfijn

De gangesdolfijn is een typische rivierdolfijn. Hij heeft een flexibel lichaam en vooral een buigzame nek, grote borstvinnen en een erg lage, driehoekige rugvin. Zijn snuit is lang en smal en bevat smalle, scherpe tanden waarvan de voorste buiten de bek steken. De ogen zijn erg klein en nauwelijks functioneel: de gangesdolfijn maakt vooral gebruik van echolocatie. Jongen zijn chocolade-bruin, als ze volwassen zijn wordt de huid grijsbruin. De vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. Deze soort begeeft zich bij voorkeur in diepere delen van de rivier, vooral waar verschillende stromen samenkomen. Hij jaagt meestal in de buurt van het wateroppervlak op kleine visjes maar woelt ook wel in de rivierbodem om vis en kreeftachtigen in de modder te vangen. Elk 30 tot 120 seconden moet de gangesdolfijn naar het oppervlak om adem te halen. Zijn lokale naam ‘susu’ dankt hij aan het geluid dat hij daarbij maakt. Deze dolfijn wordt meestal alleen of in paren gezien maar kan in een groep van maximaal tien dieren voorkomen. In 1982 waren er tussen de 4000 en 5000 gangesdolfijnen, nu wordt hun aantal geschat op 2500 waarvan 1800 in India. Ook raakt hun leefgebied steeds meer versnipperd, vooral door de bouw van dammen. De gangesdolfijn is nauw verwant aan de indusdolfijn. Volgens de meest gangbare opvattingen vormen ze ondersoorten van één soort maar ze worden ook vaak als aparte soorten beschouwd. De leefgebieden van deze rivierdolfijnen zijn volledig van elkaar gescheiden.