Geoorde fuut

Geoorde fuut

Een kleine fuut met in de broedtijd een opvallende zwarte hals en goudgele oorpluimen. Geoorde futen broeden in Nederland bij ondiepe vennen en duinmeren. Buiten de broedtijd hebben ze een voorkeur voor zout water en verblijven dan in grote groepen aan de kust, echter niet in Nederland. Het aantal waarnemingen van de geoorde fuut tijdens de trek en de winter is vrij beperkt.