Grijze roodstaartpapegaai
Kwetsbaar

Grijze roodstaartpapegaai

Grijze roodstaarten leven in groepen, overwegend in het laagland regenwoud, maar ook aan bosranden en in plantages en bergbossen. Bij het onderling contact tussen de vogels spelen de fel rode staart en de heldere stem een belangrijke rol.

Vanwege zijn aparte kleur en het vermogen om een menselijke stem na te bootsen en kunstjes te leren is deze Afrikaanse papegaai al lange tijd populair als kooivogel. Hoewel deze soort zich relatief goed in gevangenschap voortplant, worden er nog steeds grote aantallen uit het wild gevangen. Formeel is alleen internationale handel toegestaan in gefokte dieren die voorzien zijn van een gesloten pootring, maar illegale handelaren weten deze regels te omzeilen. Dat doen ze onder andere door deze krappe ringen toch om de poot van een in het wild gevangen volwassen vogel te wringen. Ook afnamen van leefgebied door ontbossing is een probleem. De laatste decennia is deze soort uit een groot deel van zijn oorspronkelijke leefgebied verdwenen en vrijwel overal; sterk in aantal gedaald. WNF pleit daarom voor een strikte regulering van de internationale handel door de grijze roodstaart op bijlage I van CITES te laten plaatsen.