Groene pad

Groene pad

Deze pad heeft een groen gevlekte wratachtige huid en een horizontale pupil. Hij lijkt op de rugstreeppad, maar heeft zelden een heldere gele rugstreep en heeft duidelijkere vlekken. Het is vooral een nachtdier. Hij leeft rond huizen, boomgaarden, akkerland en struikgewas en heeft een voorkeur voor droge of zandige grond.