Grote mensapen

Grote mensapen

Tot de grote mensapen worden in ieder geval 6 soorten gerekend:

    Veel wetenschappers beschouwen daarnaast ook de mens als een soort die tot de grote mensapen behoort.