Harpij

Harpij

De harpij is een grote maar toch wendbare arend uit het Latijns Amerikaanse regenwoud. Net als de apenarend uit de Filippijnen jaagt hij op apen en andere zoogdieren uit de boomkruinen, waaronder vooral luiaards. Daarnaast vangt hij vogels en reptielen. Om het kronendak af te speuren zit de harpij vaak op een tak van een woudreus. Zijn grote nest bouwt hij ook hoog in een boom. Het mannetje en vrouwtje zijn uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden. Door vernietiging van het regenwoud neemt het aantal harpijen af. Vooral versnippering van het bos is een risico want de harpij heeft een groot jachtgebied nodig.