Iberische lynx
Bedreigd

Iberische lynx

De Iberische lynx is een aparte soort (dus geen ondersoort) die met zijn oorpluimen wel veel overeenkomst met andere soorten lynxen heeft. Hij is iets kleiner en slanker dan de gewone lynx en onderscheidt zich door zijn prominente bakkebaarden. Hij jaagt vooral op konijnen, waarvan hij er ongeveer één per dag vangt.

De soort is zeer zeldzaam en komt alleen nog voor in enkele afgelegen gebieden in zuidelijk Spanje. Uit Portugal was hij waarschijnlijk verdwenen maar is hij recent weer teruggebracht. In het verleden was jacht een probleem, tegenwoordig is de afname van het aantal konijnen door ziektes een belangrijke probleem. Gelukkig werpt bescherming en opnieuw uitzetten vruchten af en neemt het aantal Iberische lynxen de laatste tien jaar weer toe. Het totale aantal wordt geschat op 475 (februari 2017).