Indo-Chinese tijger
Bedreigd

Indo-Chinese tijger

De meeste Indo-Chinese tijgers leven in de regenwouden van noordelijk Thailand. Door het verdwijnen van zijn leefgebied en stroperij is deze tijger in gevaar. Naar schatting zijn er nog minder dan 200.

Deze tijger is wat kleiner dan de Bengaalse. De grondkleur van de vacht is donkerder, maar wel lichter dan bij de Zuid-Chinese tijger. Tot het jaar 2005 werd ook de Maleise tijger nog tot deze ondersoort gerekend.