Indusdolfijn
Bedreigd

Indusdolfijn

De indusdolfijn is een typische rivierdolfijn. Hij heeft een flexibel lichaam en vooral een buigzame nek, grote borstvinnen en een erg lage, driehoekige rugvin. Zijn snuit is lang en smal en bevat dunne, scherpe tanden. De ogen zijn klein en door het ontbreken van ooglenzen bijna niet functioneel: hij kan alleen onderscheid maken tussen licht en donker en maakt vooral gebruik van echolocatie. Deze soort begeeft eet vooral kreeftachtigen door met zijn snuit in de bodem te wroeten. Het jong blijft het eerste half jaar dicht bij zijn moeder en lift soms mee op haar rug. De vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. In 2006 waren er tussen de 1600 en 1750 indusdolfijnen. In 2001 werd het aantal lager geschat, namelijk rond de 1200. Daarmee is de indusdolfijn de enige rivierdolfijn die weer in de lift zit. Een belangrijke bedreiging komt van de landbouw die veel water aan de rivier onttrekt. Behalve indirecte schade komen hierbij ook indusdolfijnen om doordat ze vastlopen in irrigatiekanalen. Ook raakt hun leefgebied steeds meer versnipperd door de bouw van dammen. Op dit moment zijn er vijf deelpopulaties die elkaar onmogelijk kunnen bereiken. De indusdolfijn is nauw verwant aan de gangesdolfijn. Volgens de meest gangbare opvattingen vormen ze ondersoorten van één soort maar ze worden ook vaak als aparte soorten beschouwd. De leefgebieden van deze rivierdolfijnen zijn volledig van elkaar gescheiden.