Kalkoengier

Kalkoengier

Deze zwarte Amerikaanse gier dankt zijn naam aan de naakte, rode huid op zijn kop. Hij heeft een zeer grote verspreiding en komt in heel verschillende biotopen voor. Net als enkele verwante soorten uit Amerika beschikt de kalkoengier over een goed reukvermogen waarmee hij dode dieren opspoort. Waarschijnlijk door het toegenomen aantal verkeersslachtoffers onder dieren is het aantal kalkoengieren juist toegenomen. Het vrouwtje legt twee eieren. Beide ouders brengen de jongen groot met opgebraakt voedsel.