Kauw

Kauw

De kauw is onze kleinste zwarte kraaiachtige. Hij heeft een leigrijze kop en helder blauwe ogen.