Kemps zeeschildpad
Ernstig bedreigd

Kemps zeeschildpad

Dit is de kleinste zeeschildpad en lijkt het meest op de eveneens niet zo grote warana. Zijn schild is olijfgroen tot grijs en bijna even breed als lang. Zijn kop is in verhouding groot.

Vrijwel alle (95%) Kemps zeeschildpadden leggen hun eieren op het strand bij Rancho Nuevo in Mexico. Op een film uit 1947 is te zien hoe ongeveer 40.000 vrouwtjes dit strand opkruipen. In 1993 was dit aantal teruggelopen tot ongeveer 400. Vooral de garnalenvisserij eiste een zware tol doordat er zeeschildpadden in de netten verdrinken.

Onder andere dankzij de inzet va het Wereld Natuur Fonds zijn de meeste netten in het leefgebied van de Kemps zeeschildpad tegenwoordig voorzien van een speciaal luik waardoor zeeschildpadden kunnen ontsnappen. Deze maatregel lijkt succes te hebben.