Koekoeken en toerako's

Koekoeken en toerako's

De koekoek is beroemd (of berucht) om zijn broedgedrag. Het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogels en laat die voor de voor de zorgen van het koekoeksjong opdraaien. Maar niet alle soorten koekoeken zijn broed-parasieten. Bovendien komt dit gedrag ook bij vogels uit andere groepen voor, zelfs bij sommige soorten eenden. De meeste koekoeken en toerako's gedragen zich niet zo opvallend, maar hebben wel een opvallende roep. Opmerkelijk is dat per voet twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren staan, net als bij papegaaien en spechten. Ze hebben korte vleugels en een lange staart. De toerako's komen alleen in Afrika voor en zijn vaak prachtig gekleurd, met helder rood en 'metallic' groen. De vreemde hoatzin uit Zuid-Amerika is een buitenbeentje van deze groep.