Leeuw
Kwetsbaar

Leeuw

De leeuw is na de tijger de grootste kat. Er is zelfs iets voor te zeggen om hem als grootste te beschouwen want  alleen de grootste Siberische tijger is net wat forser dan de grootste leeuw, gemiddeld zijn leeuwen zwaarder dan tijgers. Anders dan bij andere katten zien bij de leeuw de mannetjes er door hun indrukwekkende manen duidelijk anders uit dan de vrouwtjes (leeuwinnen). Bij de volwassen dieren is de vacht egaal geelbruin, jongen hebben donkere vlekken, vooral bij de poten. Leeuwen zijn de enige katachtigen die in langdurige familiegroepen leven. Meestal bestaat een groep uit een stuk of vijf verwante vrouwtjes, hun jongen en een volwassen man. Een groep bezet een eigen territorium dat door het mannetje tegen rivalen wordt bewaakt. Meestal volstaat brullen maar soms komt het tot een directe confrontatie. Als de oorspronkelijk man het onderspit delft, neemt het nieuwe mannetje naast het jachtgebied ook de leeuwinnen over. Hij zal de jonge welpen doden. Als de vrouwtjes niet meer zogen zullen ze na korte tijd krols worden en met de nieuwe heerser paren. De leeuwinnen jagen vaak gezamenlijk op een prooi waarbij ze soms tactisch te werk gaan met drijvers en hinderlagen. De man eist bij het verdelen van de buit het leeuwendeel voor zich op. Leeuwen jagen soms ook in hun eentje op kleinere prooidieren. Een mannetjesleeuw heeft per dag ongeveer 7 kilo vlees nodig, een vrouwtje ongeveer 5 kilo. Rond het begin van de jaartelling had de leeuw een veel grotere verspreiding dan nu. Hij kwam ook in Afrika ten noorden van de Sahara nog veelvuldig voor en in een groot deel van Zuidwest-Azië en zelfs in Zuid-Europa. Door gerichte jacht en verdwijnen van leefgebied en natuurlijke prooi is hij uit het grootste deel hiervan verdwenen. In Noordwest-India is nog één gebied (het Gir-woud) waar de uiterst zeldzame Aziatische leeuw (Panthera leo persica) voorkomt. In Afrika ten zuiden van de Sahara komt de leeuw voornamelijk nog in natuurreservaten voor. De afgelopen 20 jaar is het aantal leeuwen met 30 tot 50% afgenomen. Een relatief nieuwe ernstige bedreiging is jacht op leeuwen om zijn skelet in traditionele Aziatische medicijnen, als alternatief voor tijgerbotten.