Lewins hamerhaai

Lewins hamerhaai

Dit is één van de acht beschreven soorten hamerhaaien. Deze haaien zijn direct herkenbaar aan de 'vleugels' aan hun kop. Lewins hamerhaai heeft aan de top van zijn neus een duidelijke inkeping. Hij komt vooral in kustwateren voor waarbij zijn lange rugvin ver boven het wateroppervlak kan steken. De hamerhaai is een goede zwemmer. Tijdens de trek naar paaiplaatsen vormen ze vaak grote scholen. Deze soort is niet agressief. Waarom hamerhaaien zo'n eigenaardig gevormde kop hebben, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met het opsporen van prooi (vooral onder het zand, zoals roggen, platvissen en ongwervelde dieren). Door de vorm van de kop liggen de neusgaten en electro-receptoren ver uit elkaar waardoor de haai de richting van de prooi beter kan bepalen. Hamerhaaien zijn levendbarend. Vooral om zijn vinnen wordt deze haai zwaar (over)bevist.