Manenwolf
Bijna bedreigd

Manenwolf

De manenwolf is een hondachtige met opvallend lange poten. Dit vergemakkelijkt het lopen door het hoge gras van de pampa, zijn leefgebied in Zuid-Amerika, waar hij lange zwerftochten maakt. Zijn vacht is roodbruin met een witte vlek op de keel en hij heeft een lichtgekleurde staart. Zijn naam dankt hij aan de lange haren (manen) rond zijn schouders.

Manenwolven jagen voornamelijk op knaagdieren, kleine reptielen en vogels. Daarnaast is een groot deel van hun menu plantaardig. Een tomaat-achtige vrucht vormt een belangrijk deel van zijn menu.

Ondanks zijn naam  is de manenwolf niet verwant met de wolf en ondanks zijn uiterlijke overeenkomst met de vos is hij ook daarmee niet nauw verwant. Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de soort binnen de hondachtigen uniek is en nog het meest verwant is met de Afrikaanse wilde hond. Per worp kan de manenwolf tot drie welpen krijgen, maar één is de regel.

Door verdwijnen van zijn leefgebied en jacht is het aantal van deze soort sterk afgenomen. Uit een deel van zijn voormalige leefgebied is hij verdwenen.