Muisvogels

Muisvogels

De orde bevat slechts één familie met zes soorten die alleen in Afrika voorkomen. Ze leven in bomen. Muisvogels klimmen liever dan dat ze vliegen - waardoor ze aan muizen doen denken - en ze hangen meer aan een tak dan dat ze erop zitten. Een bijzondere eigenschap van de muisvogels is dat ze hun buitenste tenen zowel naar voren als naar achteren kunnen richten. Dit komt ze van pas bij het klauteren over takken.