Oostelijke gorilla
Ernstig bedreigd

Oostelijke gorilla

Gorilla's zijn de grootste apen. Ze blijven bij voorkeur op de grond en leven in kleine familie-groepen. Volgens de meest recente opvattingen verschillen de gorilla's in het westelijke deel van hun verspreidingsgebied zoveel van die in het oostelijk deel dat ze als twee aparte soorten beschouwd mogen worden.

De oostelijke gorilla wordt weer onderverdeeld in twee ondersoorten: de oostelijke laaglandgorilla - ook Grauers gorilla genoemd - en de berggorilla. De berggorilla is misschien wel de bekendste gorilla, maar ook een van de zeldzaamste: er zijn er 880. Ondanks de moeilijke omstandigheden lijkt de bescherming van de berggorilla vruchten af te werpen: hun aantal herstelt zich langzaam weer. Maar het aantal oostelijke laaglandgorilla's is in twintig jaar tijd ernstig afgenomen: van naar schatting 17.000 in 1995 tot slechts 3800 in 2016.