Roek

Roek

De roek is een van de vier zwarte kraaiachtigen die in Nederland voorkomt (naast de zwarte kraai, kauw en raaf). Hij heeft het formaat van een zwarte kraai maar zijn snavel is puntiger. Als roeken ouder dan een jaar zijn, verliezen ze de veertjes rond de snavelbasis en wordt daar de kenmerkende lichtgrijze huid zichtbaar. Het zwarte verenpak heeft in de zon een metaalglans: paars op de kop en het lichaam, groen op de staart en vleugels. Roeken broeden in kolonies in grote loofbomen. Een kolonie kan uit honderden nesten bestaan. Hun voedsel zoeken ze doorgaans op akkers en weilanden.