Rotgans

Rotgans

De rotgans is vernoemd naar het geluid dat hij maakt: 'rrot- rrot'. Het is de kleinste en donkerste ganzensoort die in ons land overwintert. Deze ganzen verblijven vooral in de kustgebieden - de wadden en Zeeland - waar ze in groepen van soms wel duizend dieren op de weilanden grazen. Vroeger leefden de rotganzen vooral van de zeegrasvelden voor onze kust, maar die zijn rond 1930 massaal afgestorven en komen slechts mondjesmaat terug. Vandaar dat de ganzen nu zijn aangewezen op cultuurlanden. De schade die boeren ondervinden van de grazende ganzen wordt door de overheid vergoed. Op Texel is een apart rotganzenreservaat ingesteld. De graslanden worden zo gunstig mogelijk ingericht voor de ganzen in de hoop dat ze de omliggende boeren weilanden met rust laten. Rotganzen trekken in april-mei naar het Hoge Noorden, waar ze in kolonies nestelen op hooggelegen rotsachtige toendra's en eilanden, bijvoorbeeld op Spitsbergen.