Spreeuw

Spreeuw

Deze bekende zangvogel heeft een gele snavel en een zwart met wit bespikkeld verenkleed. Het zwart heeft een groene en paarse metaalglans. Het wit bestaat uit de veertoppen die gedurende het jaar afslijten waardoor de spikkels steeds minder duidelijk worden. Op de grond hipt de spreeuw niet zoals onder andere de merel, maar hij stapt. De spreeuw broedt in cultuurlandschappen, maar ook in loofbossen waar voldoende nestholtes te vinden zijn. Na de broedtijd verzamelen ze zich soms in zwermen van honderduizenden op weg naar hun slaapplaatsen in rietvelden of in bomen in steden.