Steenmarter

Steenmarter

De steenmarter heeft een witte bef (de boommarter een gele) die zich op zijn borst naar zijn voorpoten splitst. De neus van de steenmarter in vleeskleurig (bij de boommarter zwart). Hij is voornamelijk 's nachts actief. De dag brengt hij door in zijn nest. Hij is te vinden in bossen en rotsige gebieden, vaak in de buurt van menselijke bewoning. Boerderijen en andere gebouwen vormen prima plekken voor steenmarters om op kleine zoogdieren te jagen, daarnaast bieden verlaten schuurtjes nestgelegenheid. Sinds de jaren tachtig vestigen steenmarters zich in het Oosten van ons land steeds vaker in steden.