Tandwalvissen

Tandwalvissen

De walvissen worden onderverdeeld in de baleinwalvissen en de tandwalvissen. De tandwalvissen vormen de soortenrijkste groep, waar de dolfijnen en de vrij kleine bruinvissen bij horen, maar ook de enorme potvis.

Tandwalvissen hebben zoals hun naam aangeeft tanden, al kan het aantal daarvan sterk gereduceerd zijn. Bij enkele soorten die vooral van inktvis leven ontbreken de tanden zelfs. Bij de narwal is bij het mannetje één tand enorm uitgegroeid.

Tandwalvissen hebben een met vettige stof gevulde holte in hun voorhoofd die waarschijnlijk een functie heeft bij de echo-locatie: het waarnemen van de omgeving met behulp van geluid.