Westelijke gorilla
Ernstig bedreigd

Westelijke gorilla

Gorilla's zijn de grootste apen. Volgens de meest recente opvattingen verschillen de gorilla's in het westelijke deel van hun verspreidingsgebied zoveel van die in het oostelijk deel dat ze als twee aparte soorten beschouwd mogen worden.

De westelijke gorilla leeft in de warme laagland-regenwouden in het Congo-bekken. Ze hebben dan ook een minder dichte vacht dan de berggorilla (een ondersoort van de oostelijke gorilla). De westelijke gorilla wordt onderverdeeld in twee ondersoorten: de westelijke laaglandgorilla en de Cross River gorilla. De eerste leeft met name in zuidelijk Kameroen, Gabon en Congo-Brazaville. Het is met zo'n 100.000 (mogelijk meer) dieren de meest talrijke van de gorilla-ondersoorten. De Cross River gorilla is de zeldzaamste. Van deze gorilla leven er ongeveer 280 in het grensgebied tussen Nigeria en Kameroen.

Gorilla's blijven bij voorkeur op de grond. Ze leven in kleine familie-groepen. Door de jacht en vernietiging van de regenwouden is het aantal gorilla's sterk achteruitgegaan. WNF steunt in Kameroen een aantal projecten om grote bosgebieden waar gorilla's leven te beschermen. Daarnaast hebben we een speciaal 'bushmeat'-programma om stroperij op mensapen zoals de gorilla tegen te gaan.