Witruggier

Witruggier

Deze tamelijke algemene gier komt in een groot deel van Afrika voor. Hij is nauw verwant met zeven andere soorten die ook een spaars beveerde kop en hals hebben en een grijsbruin verenkleed. Zoals zijn naam al aangeeft heeft hij op zijn rug witte veren. Met zijn krachtige snavel en lange hals is het een kenmerkende aaseter die zijn kop diep in een karkas kan steken. Op zijn grote, brede vleugels kan hij moeiteloos zweven op zoek naar aas. De gieren houden behalve de grond ook soortgenoten in de gaten. Als één gier een karkas gevonden heeft hebben andere gieren dat binnen de kortste keren door.