Wormsalamanders

Deze pootloze amfibieën met nauwelijks ontwikkelde ogen leven vooral onder de grond of op de bodem van (zoet) water. Ze lijken inderdaad op wormen (vooral de geringde soorten), soms op alen, maar verwarring met wormhagedissen ligt nog het meest voor de hand. Zoals alle amfibieën hebben de wormsalamanders echter geen schubben. Wormsalamanders vinden hun prooi vooral op de geur. Uniek voor deze diergroep is een geur/smaak-zintuig in de vorm van een tentakel aan de buitenkant van de bovenlip onder elk oog. De meeste wormsalamanders zijn levendbarend: de jongen worden in de eileider gevoed en komen volledig ontwikkeld ter wereld.