Yangtzebruinvis
Ernstig bedreigd

Yangtzebruinvis

Bruinvissen zijn dolfijnachtigen met een stompe snuit. Er zijn zes soorten bruinvissen waaronder de Indische bruinvis, de enige zonder rugvin. De yangtzebruinvis is een ondersoort van de Indische bruinvis. Indische bruinvissen leven in ondiepe kustzeeën en zwemmen regelmatig rivieren op, de yangtzebruinvis blijft zijn leven lang in zoet of brak water. De yangtzebruinvis heeft een erg korte snuit en een bol voorhoofd. De tanden zijn spatelvormig. De borstvinnen zijn slank en licht gebogen en de nek is relatief flexibel. Zijn huid is donkergrijs tot bijna zwart. Door overbevissing van zijn prooi, vissen met elektriciteit, verstrikt raken in visnetten, aanvaringen, vervuiling en aftakeling van zijn leefgebied is deze ondersoort bedreigd, maar minder ernstig dan de Chinese vlagdolfijn die in hetzelfde gebied voorkwam en waarschijnlijk is uitgestorven. In 2006 waren er tussen de 1000 en 1200 yangtzebruinvissen in de hoofdstroom van de rivier en ongeveer 600 in twee aan de rivier grenzende meren (Poyang, Dongtin). Een telling inm 2012 wees uut dat het aantal in Poyang gelijk was gebleven maar in Dongtin sterk was verminderd. Daarnaast leeft een populatie in een het Tian’e Zhou reservaat, een sinds 1972 van de Yangtze afgesloten rivierarm. In 1990 zijn hier vijf dieren uitgezet en door natuurlijke aanwas (3 tot 4 jongen per jaar) en uitzetten van uit netten geredde dieren ligt het aantal nu rond de dertig. Het totale aantal  yangtzebruinvissen wordt geschat op minder dan 1800 en neemt nog steeds af. Zonder effectieve maatregelen kan deze ondersoort binnen 15 jaar uitgestorven zijn.