Zangvogels

Zangvogels

Zoals de meeste ongewervelden tot de insecten behoren, zo vormen de zangvogels verreweg de soortenrijkste groep vogels: meer dan de helft van alle soorten vogels behoort tot deze orde. Hoewel ze wel verwant zijn, is er veel variatie binnen de zangvogels. Er zijn ongeveer 80 families, waaronder de lijsters, kraaien, paradijsvogels en zwaluwen. Veel van deze soorten kunnen vaak ingewikkelde geluiden maken, die ze vooral gebruiken om een territorium af te bakenen. Hun voet is speciaal ontwikkeld om zelfs erg dunnen takjes moeiteloos te omklemmen. Zangvogels komen wereldwijd voor en - vooral de wevervogels, waar ook de mus bij hoort - zijn vaak erg talrijk en door hun gezang opvallend aanwezig.