Zwarte kraai

Zwarte kraai

De zwarte kraai is de bekendste van de kraai-achtigen (familie Corvidae). Hij wordt dan ook meestal kortweg aangeduid als 'kraai'. Andere kraaiachtigen die ons land voorkomen zijn roek, kauwtje, gaai, ekster en raaf. De bonte kraai (met een lichtgrijs lijf) is een ondersoort van de zwarte kraai. Op de raaf na is de zwarte kraai de grootste. Zwarte kraaien leven doorgaans in paren, die hun nest ergens hoog in een boom bouwen. Ze broeden dus niet in kolonies zoals roeken of met meerdere stellen bij elkaar zoals kauwtjes.