Het wordt steeds warmer op aarde!

Het wordt steeds warmer op aarde!

Het klimaat van de aarde verandert snel. Dat zien we aan het smelten van de ijskappen en de stijgende zeespiegel.
 Luchtballon met het bekende WNF panda logo

Meestal gaat die verandering heel langzaam, maar op dit moment verandert het klimaat zo snel, dat het grote gevolgen heeft. Voor een groot deel komt dit door een grotere hoeveelheid broeikasgassen; gassen uit fabrieken, auto’s en vliegtuigen die de lucht in gaan.

Deken om de aarde

Door het kappen van bos en het opwekken van energie (door verbranding van olie, gas en kolen) komt onder andere deze CO2 vrij. Dat werkt in de lucht als een deken rondom de aarde. Warmte van de zon die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Dit is het broeikaseffect. Daardoor wordt het steeds warmer op aarde!

Smeltend ijs in de zon
Smeltend ijs in de zon

Planning in de war

Klimaatverandering vormt dus een grote bedreiging voor veel diersoorten. Vooral zeldzame dieren lopen gevaar. Voor trekvogels kan klimaatverandering de planning in de war gooien: op het moment dat er veel rupsen zijn, broeden ze nog op hun eieren. Als ze eenmaal jongen hebben, zijn die rupsen al vlinders geworden en is er dus te weinig voedsel voor de vogels.

Leefgebieden veranderen

Met het stijgen van de temperatuur op aarde verandert ook het leefgebied van dieren overal ter wereld. Zeeschildpadden kruipen bijvoorbeeld aan land om in het zand hun eieren te leggen. Als de zeespiegel stijgt, komen hun broedstranden in gevaar.

IJsberen kunnen niet meer aan voedsel komen doordat de ijsschotsen met zeerobben waarop ze jagen smelten. Koraal wordt gebouwd door koraaldiertjes, die alleen daar kunnen leven waar het water precies de goede diepte en juiste temperatuur heeft. Als het water maar één graad opwarmt of de zeespiegel één meter stijgt, sterven ze. En met hen de koraalriffen en alles wat daar leeft.

In actie tegen klimaat-verandering
In actie tegen klimaat-verandering
WNF werkt hard om de natuur te beschermen. Maar daarbij hebben we ook hulp nodig van overheden, bedrijven en van jou!
Lees meer