De grote oceaan

De grote oceaan

De grote oceaan is de allergrootste zee ter wereld. Diep is hij ook: gemiddeld meer dan 4 kilometer!

Dwars over de Grote Oceaan loopt de evenaar. Daar is het warm en er liggen duizenden tropische eilanden. In het ondiepe, heldere zeewater rond die eilanden zijn koraalriffen.

Nergens vind je meer verschillende soorten zeedieren bij elkaar dan daar. Natuurlijk zwemmen er allerlei soorten vissen. Veel daarvan zijn kleurig, zoals de vlindervissen. Er zijn kleine juffervisjes en grote zeebaarzen. En de toppers: haaien. De Grote Oceaan is voor hen een belangrijk leefgebied. Plat op de zandbodem ligt soms een zee-engel: een haai met een plat lijf. Boven het koraal zwemmen rifhaaien en langs de rand stierhaaien en hamerhaaien.

Die koralen zelf zijn ook dieren. Elk koraal bestaat zelfs uit duizenden diertjes!