Onder de zeespiegel

Onder de zeespiegel

Het grootste deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. En dan bedoelen we dat echt zoals het er staat: onder de golven van de Noordzee.

Het Nederlandse deel van de Noordzee is namelijk nog groter dan het droge deel van Nederland. Er wonen geen mensen, maar er leven wel heel veel wilde dieren. Zo zwemmen er meer dan 200 verschillende soorten zeevissen rond. Bekende vissoorten zoals de schol, haring en kabeljauw. Maar ook hondshaaien, stekelroggen en snotolven. Er leven zeezoogdieren zoals dolfijnen en zeehonden en er vliegen, zwemmen en duiken zeevogels op zoek naar vis en ander voedsel.

Haai in Noordzee
Haai in Noordzee

Op de bodem kruipen krabben en zeesterren en op sommige plekken zitten dieren vastgegroeid, zoals zeeanemonen, sponzen en zelfs koralen. Schelpdieren als oesters en mossels vormen echte riffen, waarop weer allerlei andere zeedieren een leefplek vinden.

Helaas hebben de dieren in de Noordzee wel veel te lijden onder sommige vormen van visserij. Veel schelpenbanken maar ook dieren als roggen zijn grotendeels verdwenen. Het Wereld Natuur Fonds wil dat vissers meer rekening houden met de natuur onder water. WNF wil dat in die natuurrijke gebieden – bij elkaar ongeveer een derde van de Nederlandse Noordzee – niet of nauwelijks gevist wordt. Zo moet onder andere de Doggersbank weer worden wat het ooit was: een van de rijkste natuurgebieden van ons land.

Dichter bij het land ligt een stuk zee dat al lang een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa is: de Waddenzee. Dit deel van de Noordzee valt twee keer per dag grotendeels droog. De bodem zit vol met wormen, schelpdieren en andere zeediertjes en daar komen dan duizenden vogels op af om te eten.

In de kustgebieden van ons land kun je mooie dieren spotten.