Hoe beschermt WNF de tijger?

Hoe beschermt WNF de tijger?

Ooit had de tijger niks te vrezen. Hij was de koning van de jungle. Door de jacht, stroperij en het verdwijnen van zijn woongebied is hij nu zeldzaam geworden. Juist nu moeten we alles op alles zetten om deze prachtige kat te behouden.  

In 2010 heeft WNF met alle dertien landen waar tijgers in het wild leven afgesproken om daar samen werk van te maken. In dat jaar leefden er naar schatting iets meer dan drieduizend tijgers in de natuur.  

De afspraak werd gemaakt om het aantal in het jaar 2022 - het eerstvolgende Chinese Jaar van de Tijger - te laten verdubbelen.

De laatste tellingen geven aan dat sinds die afspraak gemaakt is, het aantal tijgers in het wild voor het eerst sinds tijden weer is toegenomen. Als de plannen worden waargemaakt is er een kans dat het doel van zesduizend tijgers in het volgende Jaar van de Tijger bereikt wordt. Dat is geen einddoel: we zullen ook daarna doorgaan om deze prachtkat te beschermen. 

Strijd tegen stropers, smokkel en handel 

Er worden bewakingsteams opgezet met hulp van de bewoners en de plaatselijke tijgerbeschermers in de parken krijgen extra trainingen en materialen.

In Rusland heeft de verbeterde bewaking succes gehad. Zonder die teams was de Siberische tijger daar waarschijnlijk uitgestorven, nu groeit hun aantal en komen ze weer op plaatsen voor waar ze eerst waren verdwenen. 

Behalve de stroperij moet ook de illegale handel worden aangepakt. Het Wereld Natuur Fonds helpt TRAFFIC (een bureau dat onderzoek doet naar de handel in bedreigde dieren en planten) om smokkelroutes op te sporen en illegale tijgerhandel tegen te gaan. TRAFFIC helpt landen de handel in tijgerproducten beter te bestrijden.

Het koninkrijk van de tijger

WNF zet zich in om het leefgebied van de tijgers te behouden en doet dat zoveel mogelijk met de mensen die bij die natuurgebieden wonen.  

Natuurlijk blijft het WNF ook actief bij het opzetten van nieuwe tijgerreservaten. Soms lukt het om de nationale parken met elkaar te verbinden met speciale tijgerroutes. Via deze stroken kunnen ze veiliger van het ene beschermde gebied naar het andere komen. Daarmee vergroten de tijgers hun jachtgebied en kunnen ze makkelijker bij elkaar komen om te paren. 

Word WWF-Ranger (7 t/m 11 jaar)
Word WWF-Ranger (7 t/m 11 jaar)
Wil jij iets doen voor het klimaat, wilde dieren en de natuur? Word dan WWF-Ranger!
Lees meer